Chẳng Thể Biết - Sol7, Young Tulo

Lời bài hát Chẳng Thể Biết – Sol7, Young Tulo

Âm thanh như lao xao Khi nước trên cao kia rơi Cơn mưa như đang kêu Bao nhiêu cảm xúc ấy ra chơi Ta chỉ vui một lúc Hay với…

Read more »