Lý Cây Khế - Sơn Đăng, Hương Giang

Lời bài hát Lý Cây Khế – Sơn Đăng, Hương Giang

Lý cây khế Trèo lên cây khế mà rung Khế rụng đùng đùng, không biết khế ai Khế này là khế ông Cai, khế chưa mà có trái là chị…

Read more »