Cớ Sao Buông Bàn Tay - Tâm Tâm, HíuV, HOA HỒNG DẠI MUSIC

Lời bài hát Cớ Sao Buông Bàn Tay – Tâm Tâm, HíuV, HOA HỒNG DẠI MUSIC

Nhớ năm xưa ở đây Ta hứa yêu nồng say Ở bến đò hát câu hò Còn em bấm dây đàn Hứa bên nhau thật lâu Sẽ có mâm cao…

Read more »
Thiệp Hồng Anh Trao - Tâm Tâm, HíuV, HOA HỒNG DẠI MUSIC

Lời bài hát Thiệp Hồng Anh Trao – Tâm Tâm, HíuV, HOA HỒNG DẠI MUSIC

Người rời quê hương, xa khỏi thôn làng Đò kia sang sông sao quá vội vàng Biết bao nhiêu đậm sâu Giờ đây còn đâu Kí ức tàn phai theo…

Read more »