Vạn Kiếp Sầu (TBEAR x SED6 x Eleven Media) - TBEAR

Lời bài hát Vạn Kiếp Sầu (TBEAR x SED6 x Eleven Media) – TBEAR

Ở một nơi bên kia trời Nàng là tinh tú chiếu sáng Chàng là Kim Sơn trên rừng Nguyện cùng hóa kiếp nhân gian Tựa bờ rêu phong bên đời…

Read more »