Hạnh Phúc Nha - Tobby Quốc Trung

Lời bài hát Hạnh Phúc Nha – Tobby Quốc Trung

Cứ khóc nếu muốn nhưng mà sau khi lệ rơi Phải thật hạnh phúc nha Phải thật hạnh phúc nha Cứ đi tới nơi em hằng mong Không cần lo…

Read more »
Điểm Dừng Chân Cuối - Tobby Quốc Trung

Lời bài hát Điểm Dừng Chân Cuối – Tobby Quốc Trung

T-O-B-B-Y Ta muốn đi quá nửa chặng đường dài Cũng không cần biết ai ở bên ai Câu la thân quen Ngay bên tai của mẹ cha Ta không thiết…

Read more »
Anh Cờ-Rút Em - Tobby Quốc Trung

Lời bài hát Anh Cờ-Rút Em – Tobby Quốc Trung

Đêm qua 12 giờ đêm mà sao anh lại không thể ngủ được Anh bảo tim ơi đi ngủ đi nhưng tại sao nó nhu nhược Em đang còn thức…

Read more »