Rơi Vào Bể Tình / 好像掉进爱情海里 - Triệu Lộ Tư

Lời bài hát Rơi Vào Bể Tình / 好像掉进爱情海里 – Triệu Lộ Tư

Wǒ xiǎng yào zhù jìn nǐ xīnlǐ Nǐ yǒuzhe bǐ dìqíu dà de xīyǐn lì Xiǎng hé nǐ aoyóú tàikōng lǐ Zùo shíguāng jī kàn ýinhéxì Jìu wǒ hé nǐ…

Read more »