Dừng Lại Một Phút (Original Soundtrack From "35 Phút Cuộc Đời Tôi") - Trungg I.U, Nguyễn Mẫn

Lời bài hát Dừng Lại Một Phút (Original Soundtrack From “35 Phút Cuộc Đời Tôi”) – Trungg I.U, Nguyễn Mẫn

Cuộc tình ta Như cuốn phim lúc xưa đã từng xóa Như đóa hoa sớm mai bỗng tàn phai Ai đâu hiểu cho ai Một ngày bên cạnh nhau tự…

Read more »