Giận Chơi Thôi - Trương Thế Vinh, Voi Biển Band

Lời bài hát Giận Chơi Thôi – Trương Thế Vinh, Voi Biển Band

Mùa thu ba năm trước Mình gặp nhau nơi quán nước ven đường Thời gian trôi thật mau Giờ đây anh và em đã có nhau rồi Mình giận nhau…

Read more »