Nhẫn Vàng (BiBo Remix) - Trương Vinh, Kim Tiểu Long

Lời bài hát Nhẫn Vàng (BiBo Remix) – Trương Vinh, Kim Tiểu Long

Nước mắt rơi vội vàng anh giấu che đi khi em nói câu chia ly Cớ sao người vì ai buông tay anh rồi vậy tình anh lâu nay em…

Read more »
Nhẫn Vàng - Trương Vinh, Kim Tiểu Long

Lời bài hát Nhẫn Vàng – Trương Vinh, Kim Tiểu Long

Nước mắt rơi vội vàng anh giấu che đi khi em nói câu chia ly Cớ sao người vì ai buông tay anh rồi vậy tình anh lâu nay em…

Read more »