Tự Cắt Duyên Tình - Tú Na

Lời bài hát Tự Cắt Duyên Tình – Tú Na

Thân em mỏng manh Như đóa lục bình trôi Chỉ cần bên anh Dù nắng mưa hay dãi dầu Nhưng cha mẹ anh lại muốn Chia cắt duyên mình Để…

Read more »