Vững Tin Sài Gòn Ơi - Tường Quân, Long Hải, TQE

Lời bài hát Vững Tin Sài Gòn Ơi – Tường Quân, Long Hải, TQE

Góc Sài Gòn, trên cao nhìn xuống Phố thưa người, dịch bệnh mọi nơi Sài Gòn ơi, yêu người biết mấy Nhớ làm sao, góc phố ngày nào Nhớ Sài…

Read more »