Mưa Tháng Sáu - Văn Mai Hương, GREY D, Trung Quân

Lời bài hát Mưa Tháng Sáu – Văn Mai Hương, GREY D, Trung Quân

Ngoài trời mưa rơi tháng sáu Trong lòng rướm máu Biết ta đã mất nhau Muốn cùng anh đến nơi ngày xanh Mà tim anh sao nỡ đành Ngoài trời…

Read more »