Thy Ơi Đừng Đi - Vương Quân

Lời bài hát Thy Ơi Đừng Đi – Vương Quân

Thy ơi đừng đi được không Thy xa rồi anh sẽ đợi trông Thy ơi đừng đi lấy chồng Thy Đi rồi anh sẽ buồn Lòng Thy ơi sao nỡ…

Read more »
Người Lạ Lên Xe Hoa - Vương Quân

Lời bài hát Người Lạ Lên Xe Hoa – Vương Quân

Người từng thương tôi, giờ ra sao rồi Có hạnh phúc như em từng mơ? Em còn nhớ tôi không? hay là em quên tôi rồi? Quên tháng ngày, yêu…

Read more »
Quay Đầu Là Bờ - Vương Quân

Lời bài hát Quay Đầu Là Bờ – Vương Quân

Sống dối trá lọc lừa để làm chi hai chữ nghĩa nhân ngày nay người ta đã không cần cố gắng nói từng lời buông lơi cười Khinh những kẻ…

Read more »