Thương Thì Thương - Vỹ Lâm

Lời bài hát Thương Thì Thương – Vỹ Lâm

Dù hôm nay hay là tương lai Anh hứa yêu em Yêu mãi đến trọn đời Cho dẫu mai sau Sông núi có di dời Đời anh chỉ có một…

Read more »
Bến Không Đò - Vỹ Lâm

Lời bài hát Bến Không Đò – Vỹ Lâm

Bao nhiêu năm rồi tình mình như nước im xuôi Lời ca điệu lý còn mang vấn vương trong lòng Ai nở sao đành quên lời thề xa xưa Bỏ…

Read more »