Yêu Như Cách Em Từng - Yến Trang

Lời bài hát Yêu Như Cách Em Từng – Yến Trang

Em từng mong, sẽ có ai yêu e suốt cuộc đời Nhưng mà thôi, đó chỉ là em ngày xưa cũ Để giờ đây, em cũng đã mất đi ưu…

Read more »
Ok! Đi Đi Anh - Yến Trang

Lời bài hát Ok! Đi Đi Anh – Yến Trang

Nhớ những lúc khẽ chạm bờ môi Giấc mộng còn chưa chia đôi Nhớ những lúc dễ dàng vậy thôi Ngỡ nào mình em chơi vơi Nhớ những lúc hứa…

Read more »