Đời Là Cát Bụi Là Ta - Yuki Vinh

Lời bài hát Đời Là Cát Bụi Là Ta – Yuki Vinh

Đừng chê bai,hây cười ai đời là thế đó lúc thân tàn chẳng ai ngó ngàng Ngày xưa Vinh Quang ai cũng ngoan dạ thưa anh anh,khi xa cơ chẳng…

Read more »
Anh Chưa Đủ Lớn - Yuki Vinh

Lời bài hát Anh Chưa Đủ Lớn – Yuki Vinh

Nghĩ sẽ chẳng bao giờ yêu ai Vì vết thương bao lâu chưa thể phai Nhưng đâu ai ngờ được tương lai Sẽ thấy nhau dẫu có trốn chạy Rồi…

Read more »