Lời bài hát 38 Độ 6 / 38度6 – Hắc Long

38 Độ 6 / 38度6 - Hắc Long

Thông tin bài hát

Tên bài hát: 38 Độ 6 / 38度6
Ca sĩ: Hắc Long
Sáng tác: unknown
Album: 38 Độ 6 / 38度6
Ngày ra mắt: 03/12/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát 38 Độ 6 / 38度6 – Hắc Long

逃不出你的左右
Táo bù chū nǐ de zuǒyòu
像魚在沙裏遊
xìang ýu zài shā lǐyóu
明知道沒盡頭
míng zhīdào méi jìntóu
卻不怕頭破血流
què bùpà tóu pò xiě líu
愛你是海市蜃樓
ài nǐ shì hǎishìshènlóu
像泡沫般遊走
xìang pàomò bān yóuzǒu
虛幻和無所求
xūhùan hé wú suǒ qíu
第一次我見你情難開口 心跳在發抖
dì yī cì wǒ jìan nǐ qíng nán kāikǒu xīntìao zài fādǒu
擁抱這片綠洲 那熱烈的溫柔
yǒngbào zhè pìan lǜzhōu nà rèlìe de wēnróu
我放棄整個森林留下眷戀和哀愁
wǒ fàngqì zhěnggè sēnlín líu xìa jùanlìan hé āichóu
像初見你眼眸 時間停止倒流
xìang chūjìan nǐ yǎn móu shíjiān tíngzhǐ dàolíu
我燃燒了宇宙 溫度像充滿了電流 在38度6
wǒ ránshāole yǔzhòu wēndù xìang chōngmǎnle dìanlíu zài 38 dù 6
逃不出你的左右
táo bù chū nǐ de zuǒyòu
像魚在沙裏遊
xìang ýu zài shā lǐ yóu
明知道沒盡頭
míng zhīdào méi jìntóu
卻不怕頭破血流
què bùpà tóu pò xiě líu
愛你是海市蜃樓
ài nǐ shì hǎishìshènlóu
像泡沫般遊走
xìang pàomò bān yóuzǒu
虛幻和無所求
xūhùan hé wú suǒ qíu
第一次我見你情難開口 心跳在發抖
dì yī cì wǒ jìan nǐ qíng nán kāikǒu xīntìao zài fādǒu
擁抱這片綠洲 那熱烈的溫柔
yǒngbào zhè pìan lǜzhōu nà rèlìe de wēnróu
我放棄整個森林留下眷戀和哀愁
wǒ fàngqì zhěnggè sēnlín líu xìa jùanlìan hé āichóu
像初見你眼眸 時間停止倒流
xìang chūjìan nǐ yǎn móu shíjiān tíngzhǐ dàolíu
我燃燒了宇宙 溫度像充滿了電流 在38度6
wǒ ránshāole yǔzhòu wēndù xìang chōngmǎnle dìanlíu zài 38 dù 6
38度6
38 dù 6
擁抱這片綠洲 那熱烈的溫柔
yǒngbào zhè pìan lǜzhōu nà rèlìe de wēnróu
我放棄整個森林留下眷戀和哀愁
wǒ fàngqì zhěnggè sēnlín líu xìa jùanlìan hé āichóu
像初見你眼眸 時間停止倒流
xìang chūjìan nǐ yǎn móu shíjiān tíngzhǐ dàolíu
我燃燒了宇宙 溫度像充滿了電流
wǒ ránshāole yǔzhòu wēndù xìang chōngmǎnle dìanlíu
擁抱到白了頭 不放開你的手
yǒngbào dào báile tóu bù fàng kāi nǐ de shǒu
我卸下了等候和全部愛你的理由
wǒ xìe xìale děnghòu hé quánbù ài nǐ de lǐ yóu
全世界跟我走 從黑夜到白晝
quán shìjìe gēn wǒ zǒu cóng hēiyè dào báizhòu
我唯一的要求我們的愛永遠停留 在38度6
wǒ weíyī de yāoqíu wǒmen de ài yǒngyuǎn tínglíu zài 38 dù 6