Lời bài hát Cẩm Y Vệ – Đình Dũng, Nhật Phong

Cẩm Y Vệ - Đình Dũng, Nhật Phong

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Cẩm Y Vệ
Ca sĩ: Đình Dũng, Nhật Phong
Sáng tác: Đình Dũng
Album: Cẩm Y Vệ (Single)
Ngày ra mắt: 08/02/2023
Thể loại: Việt Nam, V-Pop

 

Lời bài hát Cẩm Y Vệ – Đình Dũng, Nhật Phong

Sinh ra trong thân hình người nam nhi
Vì quê hương
Ta hiến thân mình chẳng luyến tiếc
Vào cung cấm
Lo cho an nguy của ba quân
Và bình yên
Cho giang sơn dân chúng yên lòng
Ta cũng muốn có
Trái tim nàng yêu thương
Mà người lính
Nắng áo gió sương ngàn trận chiến
Ngày thân chinh ra đi
Có hẹn ngày về đâu
Lòng quặn đau
Nhưng thôi làm em mắt tuôn sầu
Ta cũng muốn được yêu
Được thương như bao người
Nhưng người lính nay sống mai hết
Vô thường thôi
Nên lòng yêu
Mà ta đâu có dám ngỏ lời
Thân nam nhi giờ đây
Chỉ như chiếc lá trôi
Ta cũng có người yêu
Người thương ở trong lòng
Nhưng giờ đây
Còn đâu người ta muốn ngóng trông
Ta chọn yêu
Màu áo người lính bao hi vọng
Ta nguyện yêu tổ quốc
Vì tổ quốc có em
Sinh ra trong thân hình người nam nhi
Vì quê hương
Ta hiến thân mình chẳng luyến tiếc
Vào cung cấm
Lo cho an nguy của ba quân
Và bình yên
Cho giang sơn dân chúng yên lòng
Ta cũng muốn có
Trái tim nàng yêu thương
Mà người lính
Nắng áo gió sương ngàn trận chiến
Ngày thân chinh ra đi
Có hẹn ngày về đâu
Lòng quặn đau
Nhưng thôi làm em mắt tuôn sầu
Ta cũng muốn được yêu
Được thương như bao người
Nhưng người lính nay sống mai hết
Vô thường thôi
Nên lòng yêu
Mà ta đâu có dám ngỏ lời
Thân nam nhi giờ đây
Chỉ như chiếc lá trôi
Ta cũng có người yêu
Người thương ở trong lòng
Nhưng giờ đây
Còn đâu người ta muốn ngóng trông
Ta chọn yêu
Màu áo người lính bao hi vọng
Ta nguyện yêu tổ quốc
Vì tổ quốc có em
Ta cũng muốn được yêu
Được thương như bao người
Nhưng người lính nay sống mai hết
Vô thường thôi
Nên lòng yêu
Mà ta đâu có dám ngỏ lời
Thân nam nhi giờ đây
Chỉ như chiếc lá trôi
Ta cũng có người yêu
Người thương ở trong lòng
Nhưng giờ đây
Còn đâu người ta muốn ngóng trông
Ta chọn yêu
Màu áo người lính bao hi vọng
Ta nguyện yêu tổ quốc
Vì tổ quốc có em
Sinh ra trong thân hình người nam nhi
Vì quê hương
Ta hiến thân mình chẳng luyến tiếc
Vào cung cấm
Lo cho an nguy của ba quân
Và bình yên
Cho giang sơn dân chúng yên lòng