Cẩm Y Vệ - Đình Dũng, Nhật Phong

Lời bài hát Cẩm Y Vệ – Đình Dũng, Nhật Phong

Sinh ra trong thân hình người nam nhi Vì quê hương Ta hiến thân mình chẳng luyến tiếc Vào cung cấm Lo cho an nguy của ba quân Và bình…

Read more »