Không Phải Lưu Manh (Remix) - Đỗ Hiếu, DT Tập Rap, CONTREKZ

Lời bài hát Không Phải Lưu Manh (Remix) – Đỗ Hiếu, DT Tập Rap, CONTREKZ

Từng có nghe tin đồn mấy đứa nói rằng muốn có em gần Chắc chắn quá gà mới nghĩ rằng em thật quá dễ ăn Người cho em đóa hoa…

Read more »
Không Phải Lưu Manh - Đỗ Hiếu, DT Tập Rap

Lời bài hát Không Phải Lưu Manh – Đỗ Hiếu, DT Tập Rap

Từng có nghe tin đồn mấy đứa nói rằng muốn có em gần Chắc chắn quá gà mới nghĩ rằng em thật quá dễ ăn Người cho em đóa hoa…

Read more »
Một Thời Khắc Khác - A.C Xuân Tài, DT Tập Rap

Lời bài hát Một Thời Khắc Khác – A.C Xuân Tài, DT Tập Rap

Trong thế gian vội vã, đâu biết ai cùng ta trọn đời Anh cứ như chàng ngốc, ôm giấc mơ viển vông xa xôi Duyên khiến ta gặp gỡ, cũng…

Read more »