Lỡ Hẹn Với Dòng Lam - Ngọc Tùng

Lời bài hát Lỡ Hẹn Với Dòng Lam – Ngọc Tùng

Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương Nay trở về quê đò gác bến rồi Sông Lam bên lở bên bồi Mà anh lỡ hẹn với người anh…

Read more »
Lỡ Hẹn Với Dòng Lam - Kenbi Trần

Lời bài hát Lỡ Hẹn Với Dòng Lam – Kenbi Trần

Mây chiều bảng lảng soi bóng nước Một chiếc thuyền nan vội vã trở về Sông Lam một dải xanh như ngọc Vời vợi mắt ai buồn tái tê. Xa…

Read more »
Lỡ Hẹn Với Dòng Lam - Thái Học

Lời bài hát Lỡ Hẹn Với Dòng Lam – Thái Học

Mây chiều bản làng soi bóng nước Một chiếc thuyền nan vội vã trở về Sông Lam một dải xanh như ngọc Vời vợi mắt ai buồn tái tê Xa…

Read more »