Mình Từng Là Tất Cả - BTa, HuyD

Lời bài hát Mình Từng Là Tất Cả – BTa, HuyD

Verse 1: Ngoài trời đang đổ mưa Như khóc thay lòng anh Mình từng hứa rằng Ta sẽ không bao giờ xa cách Từng dành cho nhau bao tiếng yêu…

Read more »