Nhớ Cố Hương - Quách Phú Thành

Lời bài hát Nhớ Cố Hương – Quách Phú Thành

Nhớ cố hương về Dạt dào tình quê chan chứa Chấp chới cánh cò ngoài đồng lúa Nắng sớm chiều mưa Nhớ hàng dừa xanh đang trổ bông Nước chảy…

Read more »